วัตถุดิบน้ำผึ้งป้อนโรงงาน
บริการวัตถุดิบน้ำผึ้งจำนวนมาก เรตพิเศษ สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และ B2B เช่น ธุรกิจอาหาร-เครื่องดื่ม, เครื่องสำอาง และอาหารเสริม
ถัง 300 กิโลกรัม
แกลลอน 30 กิโลกรัม
แกลลอน 7 กิโลกรัม
thThai