ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล”๙ ตามรอยดอยคำ”

ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล"๙ ตามรอยดอยคำ" ณ โรงงานหลวงที่ ๑ (อ.ฝาง) จ.เชียงใหม่

บริษัท ฮันนี่ โพลีพลัส จำกัด และ บริษัท ฟาร์มผึ้งเวียงพิงค์ จำกัด นำโดยผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล”๙ ตามรอยดอยคำ” ณ โรงงานหลวงที่ ๑ (อ.ฝาง) จ.เชียงใหม่ ที่จัดขึ้นโดย บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เมื่อวันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ ภายใต้แนวคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ และเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

 

ในโอกาสนี้บริษัทฯ ขอขอบพระคุณ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ที่ให้เกียรติเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มาไว้ ณ โอกาสนี้

thThai