ผลิตภัณฑ์ผึ้ง
เวียงพิงค์
น้ำผึ้งจากดอกไม้ป่า เป็นน้ำผึ้งที่ได้รับความสนใจมากๆ อีกชนิดหนึ่งเพราะเป็นน้ำผึ้งที่ได้มาจากดอกไม้นานาพรรณ ที่ผลิบานในธรรมชาติที่มีอากาศเย็นสบาย น้ำผึ้งชนิดนี้มีสีน้ำตาลอ่อน และอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร
น้ำผึ้งดอกไม้ป่า 625 กรัม
น้ำผึ้งดอกไม้ป่า 625 กรัม
น้ำผึ้งดอกไม้ป่า 1 กิโลกรัม
น้ำผึ้งดอกไม้ป่า 1 กิโลกรัม
น้ำผึ้งในรวงผึ้งธรรมชาติ 200 กรัม
น้ำผึ้งในรวงผึ้งธรรมชาติ 200 กรัม
thThai