วิธีการสลัดน้ำผึ้งกับเรื่องน่ารู้ของน้ำผึ้งเดือน 5

วิธีการสลัดน้ำผึ้ง

การสลัดหรือการปั่นน้ำผึ้งถือเป็นขั้นตอนที่สำคัญในกระบวนการเก็บเกี่ยวน้ำผึ้งโดยเริ่มต้นจากการคัดเลือกแผ่นรวงผึ้งที่ตั้งอยู่ในบริเวณแหล่งอาหารประมาณ 7-8 วัน หรือมีการปิดของหลอดรวงประมาณ 70% ขึ้นไป เพื่อให้ได้น้ำผึ้งที่มีความหอมและรสชาติที่เข้มข้น จากนั้นนำมาสลัดตัวผึ้งโดยใช้แปรงปัดให้หมดจากแผ่นรวง ใช้มีดปาดบริเวณฝารวงเพื่อเปิดฝาหลอดรวงออก จากนั้นนำแผ่นรวงผึ้งใส่ในถังสลัดน้ำผึ้งด้วยแรงเหวี่ยงเพื่อทำการสลัดน้ำผึ้งให้หลุดออกจากแผ่นรวงและไหลลงสู่ตัวตะแกรงเพื่อกรองสิ่งสกปรกก่อนบรรจุลงถัง ก่อนนำเข้าสู่กระบวนการอบระเหยความชื้นที่ 18.5% ต่อไป

เรื่องน่ารู้ของน้ำผึ้งเดือน 5

เรื่องน่ารู้ของน้ำผึ้งเดือน 5 ตามความเชื่อสมัยอดีตน้ำผึ้งเดือน 5 ถือเป็นน้ำผึ้งที่ดีและได้รับความนิยมจากผู้บริโภค เนื่องจากเดือน 5 จะมีสภาพอากาศค่อนข้างแห้งแล้ง ไม่มีฝน ความชื้นในอากาศต่ำ และดอกไม้กำลังผลิบาน โดยเริ่มตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 ถึงแรม 14 ค่ำ เดือน 5 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย หรือประมาณช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนของทุกปี จึงทำให้น้ำผึ้งที่ได้มีความเข้มข้นสูง ความชื้นต่ำ กลิ่นหอมละมุน และสามารถมีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานกว่าน้ำผึ้งที่เก็บเกี่ยวจากช่วงเวลาอื่นๆ ในปีเดียวกัน เนื่องจากน้ำผึ้งจะมีปริมาณน้ำตามธรรมชาติปะปนอยู่ในปริมาณที่ต่ำ อาทิ ฝน น้ำค้าง เป็นต้น  แต่ในปัจจุบันโรงงานของเรามีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและได้รับรองมาตรฐานการผลิตในระดับสากล มาประยุกต์ใช้กับกระบวนการผลิตและอบระเหยน้ำผึ้ง ทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของน้ำผึ้งที่ได้จากช่วงเวลาต่างๆในแต่ละปี ให้มีคุณภาพเทียบเท่ากับน้ำผึ้งเดือน 5 ในสมัยอดีต คือ มีความเข้มข้นที่ 18.5% กลิ่นหอมละมุนเป็นเอกลักษณ์ และที่สำคัญคือ สะอาดปราศจากสิ่งเจือปน ไม่มีการเติมสารสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สามารถบริโภคเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆ วัน

thThai