ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล”๙ ตามรอยดอยคำ”

บริษัท ฮันนี่ โพลีพลัส จำกัด และ บริษัท ฟาร์มผึ้งเวียงพิงค์ จำกัด นำโดยผู้บริหารและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล”๙ ตามรอยดอยคำ” ณ โรงงานหลวงที่ ๑ (อ.ฝาง) จ.เชียงใหม่

ผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานร่วมเข้าอบรม “สานฝันเกษตรกรไทย จากใจเมืองไทยแคปปิตอล”

ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรม “สานฝันเกษตรกรไทย จากใจเมืองไทยแคปปิตอล”           ผู้บริหาร บริษัท ฮันนี่ โพลีพลัส จำกัด พร้อมด้วยพนักงานเข้าอบรม เพิ่มความรู้และทักษะในการทำงาน ภายใต้โครงการเมืองไทยแคปปิตอล พัฒนาไทยอย่างยั่งยืน ในกิจกรรมมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี่ยงผึ้งภาคเหนือ “สานฝันเกษตรกรไทย จากใจเมืองไทยแคปปิตอล” ในระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม และวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564 ณ NSP Exhibition Hall อาคาร B ชั้น 1 อาคารอำนวนการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

ฮันนี่ โพลีพลัส จัดอบรมประจำปีให้ความรู้พนักงานในหัวข้อ “ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน GHPs & HACCP system rev.05 (2020)”

ฮันนี่ โพลีพลัส จัดอบรมประจำปีให้ความรู้พนักงานในหัวข้อ “ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน GHPs & HACCP system rev.05 (2020)”         เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 บริษัท ฮันนี่ โพลีพลัส จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมประจำปีให้ความรู้พนักงานในหัวข้อ “ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน GHPs & HACCP system rev.05 (2020)” ภายใต้โครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)

ฮันนี่ โพลีพลัส เปิดมาตรการ “ปลอดภัย มั่นใจ พนักงานได้รับวัคซีนแล้ว”

ฮันนี่ โพลีพลัส เปิดมาตรการ “ปลอดภัย มั่นใจ พนักงานได้รับวัคซีนแล้ว”         บริษัท ฮันนี่ โพลีพลัส จำกัด ร่วมกับบริษัทฯ ในเครือ เริ่มฉีดวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม ให้กับพนักงาน ทั้งพนักงานสายการผลิต พนักงานด่านหน้าที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้า และพนักงานที่มีความเสี่ยงสูง         โดยเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาบริษัทฯได้เริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้กับพนักงานเป็นที่เรียบร้อย และบริษัทฯ คาดว่าพนักงานทุกคนจะได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ภายในต้นเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสร้างความปลอดภัยแก่พนักงานและครอบครัว สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าและบริษัทคู่ค้า