ผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานร่วมเข้าอบรม “สานฝันเกษตรกรไทย จากใจเมืองไทยแคปปิตอล”

ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรม
“สานฝันเกษตรกรไทย จากใจเมืองไทยแคปปิตอล"

          ผู้บริหาร บริษัท ฮันนี่ โพลีพลัส จำกัด พร้อมด้วยพนักงานเข้าอบรม เพิ่มความรู้และทักษะในการทำงาน ภายใต้โครงการเมืองไทยแคปปิตอล พัฒนาไทยอย่างยั่งยืน ในกิจกรรมมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้เลี่ยงผึ้งภาคเหนือ “สานฝันเกษตรกรไทย จากใจเมืองไทยแคปปิตอล” ในระหว่างวันที่ 21-22 ตุลาคม และวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564 ณ NSP Exhibition Hall อาคาร B ชั้น 1 อาคารอำนวนการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

thThai