ฮันนี่ โพลีพลัส จัดอบรมประจำปีให้ความรู้พนักงานในหัวข้อ “ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน GHPs & HACCP system rev.05 (2020)”

ฮันนี่ โพลีพลัส จัดอบรมประจำปีให้ความรู้พนักงานในหัวข้อ
"ข้อกำหนดระบบมาตรฐาน GHPs & HACCP system rev.05 (2020)"

        เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 บริษัท ฮันนี่ โพลีพลัส จำกัด ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดอบรมประจำปีให้ความรู้พนักงานในหัวข้อข้อกำหนดระบบมาตรฐาน GHPs & HACCP system rev.05 (2020)” ภายใต้โครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent
Mobility)

thThai