ฮันนี่ โพลีพลัส เปิดมาตรการ “ปลอดภัย มั่นใจ พนักงานได้รับวัคซีนแล้ว”

ฮันนี่ โพลีพลัส เปิดมาตรการ "ปลอดภัย มั่นใจ พนักงานได้รับวัคซีนแล้ว"

        บริษัท ฮันนี่ โพลีพลัส จำกัด ร่วมกับบริษัทฯ ในเครือ เริ่มฉีดวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม ให้กับพนักงาน ทั้งพนักงานสายการผลิต พนักงานด่านหน้าที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้า และพนักงานที่มีความเสี่ยงสูง

        โดยเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 ที่ผ่านมาบริษัทฯได้เริ่มฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้กับพนักงานเป็นที่เรียบร้อย และบริษัทฯ คาดว่าพนักงานทุกคนจะได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ภายในต้นเดือนตุลาคมนี้ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการสร้างความปลอดภัยแก่พนักงานและครอบครัว สร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าและบริษัทคู่ค้า

thThai